završni rad
Konjugacijska vrsta glagola uzimati u hrvatskim računalnim korpusima

Žana Kirasić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku