diplomski rad
Pristupi planiranju, provedbi i vrednovanju odgojno-obrazovnih aktivnosti koje doprinose građanskom odgoju i obrazovanju: primjeri organizacija civilnog društva s područja grada Pule

Maja Manzin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju