diplomski rad
Prosocijalne tendencije i rizični čimbenici učenika koji su uključeni u poludnevni boravak Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

Rebeka Pavlović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju