diplomski rad
Efekti osobina ličnosti, roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i tjelesno zdravlje samohranih majki

Rene Mijatović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju