diplomski rad
Problemi interpretacije vizualnih elemenata novčanica: jugloslavenski dinar u kontekstu političke ikonografije

Sandra Maljavac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti