diplomski rad
Prosocijalno i agresivno ponašanje djece tipičnog razvoja u integracijskim skupinama

Jelena Rukavina (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju