završni rad
Uloga škole kao zaštitnog čimbenika u prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih

Ema Gregov (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju