diplomski rad
Uloga kiseline u razgradnji papira i postupci deacidifikacije knjižnične građe

Andrea Lončarić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku