diplomski rad
Elektronička knjiga: promjena paradigma posudba i čitatelj u e-posudba i e-čitatelj

Ivan Babić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku