završni rad
Parkovna baština Opatije u urbanističkom kontekstu grada

Ena Dunatov (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti