diplomski rad
Utjecaji socijalne isključenosti na doživljaj boli, raspoloženje i zadovoljenost osnovnih potreba

Lea Pancun (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju