Rad nije dostupan
disertacija
Metakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja

Valnea Žauhar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci