diplomski rad
Temperament djece i roditeljska samoefikasnost kao prediktori problema u ponašanju kod djece u ranom djetinjstvu

Tea Vehovec (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju