diplomski rad
Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja

Ivana Cindrić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku