master's thesis
Pedagogue's Competences for Employment Outside the School System

Ivone Mataija (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Metadata
TitleKompetencije pedagoga za zapošljavanje izvan odgojno-obrazovnog sustava
AuthorIvone Mataija
Mentor(s)Jasminka Ledić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog rada usmjerena je na promišljanje o kompetencijama pedagoga za rad izvan sustava odgoja i obrazovanja. Izazovi današnjeg stanja na tržištu rada te činjenica da pedagoga ima više nego što je potrebno da bi se zadovoljile potrebe za kadrovima na tržištu rada, ukazuju na potrebu promišljanja o zaposlenju pedagoga izvan odgojno-obrazovnog sustava na poslovima koji se vežu uz profesionalnu orijentaciju, zdravstvo, medije, socijalnu skrb, domski odgoj, upravljanje ljudskim resursima i sustav probacije. Pored teorijskog osvrta, u radu su prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog sa šest sudionika odnosno pedagoga zaposlenih na različitim radnim mjestima unutar i izvan odgojno-obrazovnog sustava. Glavni je cilj istraživanja opisati iskustva pedagoga zaposlenih u odabranim institucijama na području grada Rijeke, s naglaskom na analizu potrebnih kompetencija i njihove povezanosti s programom studija pedagogije. Rezultati su pokazali da su na području grada Rijeke pedagozi zaposleni u šest od ukupno šesnaest institucija obuhvaćenih istraživanjem. Sa sudionicima istraživanja proveden je polustrukturirani intervju kojim su se prikupili podaci o radnom iskustvu i profesionalnom usavršavanju sudionika istraživanja, potrebnim kompetencijama za obavljanje poslova te o prijedlozima za poboljšanje studija pedagogije s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Rezultati istraživanja pokazali su da pedagozi nisu u dovoljnoj mjeri spremni na zapošljavanje u područjima izvan odgojno-obrazovnog sustava. Dobiveni rezultati istraživanja također upućuju na veću potrebu promišljanja o djelovanju pedagoga izvan odgojno-obrazovnog sustava.
Keywordspedagogue competences educational studies education system professional training professional orientation human resources
Parallel title (English)Pedagogue's Competences for Employment Outside the School System
Committee MembersKornelija Mrnjaus
Jasminka Ledić
Slavica Žužić
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za pedagogiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
School Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy (double major)
Academic title abbreviationmag. paed.
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEnglish Language and Literature (double major) ; specializations in: Teaching Track
Study specializationTeaching Track
Academic title abbreviationmag. educ. philol. angl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
The main issue of this work is focused on pedagogue's competences in the context of employment outside the education system. Nowadays the situation on increasingly competitive labour market is more challenging than ever. The fact that the number of pedagogues exceeds the labour market requirements suggests the need to think about employment of pedagogues outside the education system in fields that are associated with professional orientation, health care, the media, social care, human resources, vocational guidence and probation system. Apart from theoretical overview, the paper shows results of the qualitative study conducted on a sample of six participants, i.e. pedagogues employed in different workplaces outside the education system. The main objective of this study is to describe the experiences of pedagogues employed in different institutions outside the education system in Rijeka, focusing on analysis of necessary competences and its connection with the university study of pedagogy programme. The results showed that pedagogues are employed in six out of sixteen workplaces included in the study and those six pedagogues participated in semi-structured interview. The study aimed at collecting information about the work experience and professional education of the participants, competences needed for certain workplace and recommendations for improving the pedagogy studies with a view to increase the competitiveness on labor market. The results showed that pedagogues are not completely ready for employment in fields outside education system. Results also indicate the need to rethink the function of pedagogue outside education system.
Parallel keywords (Croatian)pedagog kompetencije studij pedagogije odgojno-obrazovni sustav stručno usavršavanje profesionalna orijentacija ljudski potencijali
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:391427
CommitterAleksandra Moslavac