diplomski rad
Komunikacija s korisnicima kao važan aspekt kvalitete knjižničnih usluga – primjer Sveučilišne knjižnice u Rijeci

Ines Boras (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku