diplomski rad
Odnos književnoga i neknjiževnoga jezika u raspravi između Radoslava Katičića i Zdenka Škreba

Tomislav Pintarić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku