završni rad
Vile u usmenim pripovijetkama

Martina Mohorić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku