Rad nije dostupan
disertacija
Govor Bitelića
Govor Bitelića

Dijana Ćurković (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku