završni rad
Kći Lotršćaka - žanrovsko određenje i analiza likova

Ana Marija Buntak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku