diplomski rad
Stavovi studenata Sveučilišta u Rijeci spram koncepta, modela i izazova pri implementaciji sadržaja održivog razvoja u sveučilišne programe

Nina Posavec (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju