diplomski rad
Znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu u Rijeci: percepcije, stavovi i iskustva studenata

Ana Dundović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju