Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Arhitektonska baština franjevaca trećoredaca na Kvarnerskim otocima (1. dio)

Bradanović, Marijan (2017)