završni rad
Luj XIV. i kipari njegovog dvora

Mario Pintarić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci